Tužilaštvo je državna pravosudna ustanova kojoj je dužnost nadzor zakonitosti u društvu i pokretanje postupaka protiv počinitelja krivičnih djela, u interesu javnosti. Tužilaštvo podiže optužnicu pred sudskim tijelima. U Ustavu Republike Srpske stoji da je tužilaštvo samostalno i nezavisno pravosudno tijelo.Dakle, javni tužilac je po svojoj prirodi poseban pravosudno-upravni organ, ustanovljen da, sarađujući sa sudom, vrši pravosudno-upravnu funkciju, podjednako odvojen i od suda i od uprave. Najvažnija funkcija državnog tužioca jeste gonjenje učinilaca krivičnih djela, shodno načelu oficijelnosti legaliteta krivičnog gonjenja. Nenad Stevandić Osim toga on je ovlašćen da ulaže pravna sredstva radi zaštite ustavnosti i zakonitosti ako se pitanja ustavnosti i zakonitosti pojave u njegovom radu. Zakonom o Javnom tužilaštvu se uređuje osnivaje, organizacija, nadležnost i druga pitanja od značaja za rad javnog tužioca. Državni tužilac je samostalan i nezavisan u svom radu i svoju funkciju vrši na osnovu Ustava, zakona i međunarodo ratifikovanih ugovora.